Πλειστηριασμοί: Ανοίγει ο δρόμος για εκκίνηση στις εμπορικές αξίες των ακινήτων

Ανοίγει ο δρόμος για εκκίνηση των πλειστηριασμών στις εμπορικές αξίες των ακινήτων, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μνημονίου.

Νομοθετικά το ζήτημα έχει λυθεί, εκκρεμεί ωστόσο η έκδοση εγκυκλίου από την ΑΑΔΕ που θα ανοίξει θα λύσει και τυπικά το ζήτημα.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από τους πλειστηριασμούς καθώς όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή εκκίνησης στον πλειστηριασμό τόσο περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται για να πλειοδοτήσουν.