Πολιτικό σκηνικό: Ο παλιατζής – Ένας ένας το διαλάμε κι αραιώνουμε…