Προσέφυγαν στο ΣτΕ οι πολύτεκνοι για τα εισοδηματικά κριτήρια

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος  και  4 πολύτεκνοι ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να  ακυρωθεί ως αντίθετος σε σωρεία συνταγματικών διατάξεων, αλλά και ως μη νόμιμος τόσο ο νόμος 4512/2018, όσο και  η από 17.1.2018 απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Εργασίας και Οικονομικών κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο θεσπίζονται εισοδηματικά όρια και κριτήρια  για τη  χορήγηση του επιδόματος στους πολυτέκνους.

Διευκρινίζεται, ότι οι δύο πολύτεκνοι που προσέφυγαν στο ΣτΕ έχουν από τέσσερα παιδιά και οι άλλοι δύο από έξι παιδιά.

Οι πολύτεκνοι (άνδρες και γυναίκες)  που προσέφυγαν στο ΣτΕ, αναφέρουν κατ΄  αρχάς ότι με το άρθρο  214 του νόμου 45122018, το λεγόμενο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, μετονομάσθηκε σε «επίδομα παιδιού» και όπως επισημαίνουν το υπουργείο Εργασίας  έχει παραδεχθεί ότι 12.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες χάνουν το επίδομα που έπαιρναν.
Στην αίτηση ακύρωσης, ο δικηγόρος των πολυτέκνων Αντώνης Αργυρός, επισημαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι σύμφωνα με το νόμο 4512/2018 και την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, δεν θα λάβουν το επίμαχο επίδομα καθώς καλύπτουν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το εισοδηματικό κριτήριο προκύπτει από μια σειρά συντελεστών στους οποίους περιλαμβάνεται το ετήσιο εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών, οι οποίοι  διαιρούνται κατά περίπτωση με  κλίμακες ισοδυναμίας, που προβλέπει η επίμαχη υπουργική απόφαση.

Υποστηρίζουν ότι   το νέο νομοθετικό πλαίσιο  που καθορίζει τα όρια εισοδήματος για τη  χορήγηση του  επιδόματος παιδιού στους πολυτέκνους είναι αντισυνταγματικό,  ενώ παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές:
– της αναλογικότητας
– της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και
– του κοινωνικού κεκτημένου, ενώ καταργούν τις ισχύουσες διατάξεις για το επίδομα και τη σύνταξη των πολυτέκνων χωρίς καμία αιτιολογία.

Παραβιάζουν,   επίσης ευθέως και τις διατάξεις των άρθρων 4 και 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος περί ισότητας, γιατί «καθιερώνουν έκδηλη και ανεπίδεκτη κάθε δικαιολόγησης άνιση μεταχείριση των πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίες λόγω των τιθεμένων ορίων εισοδήματος δεν δικαιούνται της υποβολής αίτησης και της λήψης του χορηγούμενου επιδόματος παιδιού, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για όσες πολύτεκνες οικογένειες εμπίπτουν και είναι εντός των τεθειμένων ορίων εισοδήματος».

Ακόμη, είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές που προστατεύουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας. Μάλιστα,   προς ενίσχυση των ισχυρισμών για το εν λόγω θέμα, σημειώνουν  ότι το οξύτατο  πρόβλημα  της υπογεννητικότητας, που μαστίζει την πατρίδα μας και το οποίο   συνεχώς επιδεινώνεται, καθώς  από το 2011 και μετά  οι θάνατοι υπερτερούν έναντι των γεννήσεων και από το 2013 οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κάτω των 100.000.

Ειδικότερα, αναφέρουν:
– το 2011 είχαμε 106.428 γεννήσεις και θανάτους 111.099,
-το 2012 είχαμε 100.371 γεννήσεις και θανάτους 116.668,
-το 2013 είχαμε 94.134 γεννήσεις και θανάτους 111.794,
-το 2014 είχαμε 92.149 γεννήσεις και θανάτους 113.740,
-το 2015 είχαμε 91.847 γεννήσεις και θανάτους 121.212,
-το 2016 είχαμε 93.418 γεννήσεις και θανάτους 118.623,
-το 2017 (έως 27-12) είχαμε 88.132 γεννήσεις και θανάτους 123.079

Κατά συνέπεια,  συνολικά την εξαετία 2011-2017   είχαμε 666.479 γεννήσεις και 816.215 θανάτους, δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 149.736.