Προσλήψεις 3422 με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου στους Δήμους

Δίνεται το «πράσινο φως» για χιλιάδες προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για συμβάσεις μίσθωσης έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Με βάση τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄256/31.12.2012) παρέχεται η δυνατότητα να μπορούν να συναφθούν έως 31-12-2013 και, εν συνεχεία να υλοποιηθούν, συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 ΠΥΣ (Πραξη Υπουργικού Συμβουλίου), όπως ισχύει, έως 31-12-2012.
Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης /Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. Πρωτ. Οικ. 532)  το οποίο ενημερώνει επί των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η ρύθμιση για τις συμβάσεις στους ΟΤΑ, κρίθηκε απαραίτητη, όπως τονίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών,  λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε το 2012 στη χορήγηση εγκρίσεων πρόσληψης συμβασιούχων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Η καθυστέρηση  ήταν απόρροια της διεξαγωγής δύο εθνικών εκλογών και των αντίστοιχων προεκλογικών περιόδων, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονταν οι προσλήψεις ούτε οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (αποστολή αιτημάτων από τους φορείς, χορήγηση εγκρίσεων κ.λπ.).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ανοίγει έτσι ο δρόμος για να προκηρύξουν οι Δήμοι θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8μηνες, 9μηνες, 10μηνες, 11μηνες) και συμβάσεις μίσθωσης έργου ενώ δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων συμβασιούχων , με εποπτεία της διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ.
ΠΗΓΗ: TOVIMA.GR