Πρωτογενές πλεόνασμα 2,267 δισ. ευρώ τον Μάιο στον προϋπολογισμό

ypoikΠρωτογενές πλεόνασμα 2,267 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουάριος-Μάιος 2016, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,506 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 820 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία στο πεντάμηνο το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 828 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,399 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και έναντι στόχου για το 2016 ελλείμματος 3,880 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,194 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 314 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,249 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 759 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,206 δισ. ευρώ, σημειώνοντας, αύξηση κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,945 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 445 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τον Μάιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,180 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 462 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού τον Μάιο ανήλθαν στα 3,145 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 437 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ανήλθαν στα 20,022 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,738 δισ. ευρώ έναντι του στόχου .