Πτώση για την Ελλάδα στον δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας

Στην 67η θέση μεταξύ 190 χωρών στον δείκτη Doing Business που καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, υποχώρησε η Ελλάδα, από την 61η πέρυσι και την 58η το 2016.

Η πτώση φέρνει την χώρα κάτω από την Αλβανία, η οποία βρίσκεται στην 65η θέση του δείκτη, ενώ παραμένει αρκετά χαμηλότερα από χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης όπως η Ισπανία (28η) και η Πορτογαλία (29η). Η Κύπρος βρίσκεται στην 53η θέση της κατάταξης.

Η βαθμολογία της Ελλάδας στην ευκολία του επιχειρείν προκύπτει από την αξιολόγηση 10 επιμέρους δεικτών.

*Εναρξη επιχείρησης: 37η θέση

*Αντιμετώπιση κατασκευαστικών αδειών: 58η θέση

*Ηλεκτροδότηση: 76η θέση

*Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας: 145η θέση

*Λήψη πίστωσης: 90η

*Προστασία επενδυτών μειοψηφίας: 43η θέση

*Πληρωμή φόρων: 65η θέση

*Διασυνοριακό εμπόριο: 29η θέση

*Εφαρμογή συμβάσεων: 131η θέση

*Εφαρμογή πτωχευτικής διαδικασίας: 57η θέση

Στις επιμέρους αυτές κατηγορίες η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε σημαντικά στην έναρξη επιχείρησης, όπου έπεσε στην 37η θέση από την 56η πέρυσι. Για την έναρξη μιας επιχειρήσεις απαιτούνται πλέον τέσσερις διαδικασίας και 12,5 ημέρες κατά μέσο όρο. Στην έκθεση, αναφέρεται ότι η Ελλάδα διευκόλυνε την διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης με τη δημιουργία ενός ενιαίου οργανισμού ασφάλισης.

Η θέση της χώρας βελτιώθηκε επίσης οριακά και στην εφαρμογή συμβάσεων, ενώ παρέμεινε η ίδια στο διασυνοριακό εμπόριο και στις κατασκευαστικές άδειες. Αντίθετα, η κατάταξη της Ελλάδας ήταν χειρότερη σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.