Πως θα αξιοποιήσουμε τη νέα ΚΑΠ και τα 20 δισ. για την πρωτογενή παραγωγή και τους νέους αγρότες

Σήμερα που ολοένα και περισσότερα σημάδια ανάκαμψης διαφαίνονται για την Ελληνική Οικονομία, ίσως είναι η ιδανικότερη στιγμή για να μιλήσουμε για το πώς θέλουμε να είναι το μοντέλο ανάπτυξης  στον πρωτογενή τομέα, πώς θα το θεμελιώσουμε σε στέρεες βάσεις, ώστε να αφήσουμε μια για πάντα τις στρεβλώσεις του παρελθόντος πίσω μας.

Στο παρελθόν το μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε ο πρωτογενής τομέας ήταν αυτός της γεωργίας χαμηλού κόστους, η οποία ερχόταν να υποστηριχθεί από τις επιδοτήσεις για να είναι βιώσιμη. Για να μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια γεωργία χαμηλού κόστους θα έπρεπε ο Έλληνας αγρότης να έχει αντίστοιχο μεροκάματο με αυτό ενός γεωργού κάποιου ανατολικού κράτους π.χ. της Ινδίας. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για εμάς, μπορεί ορισμένοι να το επιθυμούν, αλλά για εμάς που ανήκουμε στο Σοσιαλιστικό χώρο κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πρόταση μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΕΦΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Η πραγματική λύση θα βρεθεί εάν πραγματοποιήσουμε στροφή στην ποιότητα των προϊόντων μας, η οποία βοηθάται από τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, από το ποικιλόμορφο του περιβάλλοντος μας, καθώς και από το μεράκι των Ελλήνων γεωργών.

Ο αγροτικός τομέας καλείται να κερδίσει το «στοίχημα» της ποιότητας που εδράζεται στη γνώση και την καινοτομία για να καταστεί ανταγωνιστικός και Οικονομικά βιώσιμος. Αυτός είναι ο τόπος μας, αυτά είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης θα είναι βιώσιμο. Δηλαδή μια γεωργία Περιβαλλοντικά, Οικονομικά και Κοινωνικά βιώσιμη.

Σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθηθούμε σημαντικά και από την Νέα ΚΑΠ, η οποία για πρώτη φορά συνδέει την υποστήριξη που παρέχει στον αγροτικό πληθυσμό με την παραγωγική διαδικασία. Μια νέα ΚΑΠ η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε κονδύλια ύψους 20δις € περίπου. Μάλιστα μας παρέχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να επιλέξουν τον ακριβή αριθμό των περιφερειακών προγραμμάτων που θα καταρτίσουν καθώς παράλληλα αυξάνονται τα ποσοστά των συνδεδεμένων ενισχύσεων μέχρι το 8% από το 2% κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Μια από τις σημαντικότερες τομές της νέας ΚΑΠ, η οποία έρχεται ώστε να στηρίξει και την Ελληνική κτηνοτροφία είναι το γεγονός ότι  μετά από διαπραγμάτευση όπου η χώρα μας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, δόθηκε η δυνατότητα επιπλέον 2% συνδεδεμένης ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται σε καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών, δηλαδή ψυχανθών που προορίζονται για ζωοτροφές. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η μείωση του κόστους εκτροφής των ζώων αφού πια η κτηνοτροφία μας δεν θα είναι εξαρτώμενη από την Σόγια που εισάγεται σήμερα κυρίως από την Αμερική.

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι η ενίσχυση των νέων ατόμων που θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα εργαλεία που παρέχονται από την Νέα ΚΑΠ.  Οι νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών, θα υποστηριχθούν ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αγροτικό τομέα σε πιο στέρεες βάσεις. Έτσι, για τους νεοεισερχόμενους, στη γεωργία, αγρότες, η νέα ΚΑΠ προβλέπει αύξηση σε ποσοστό 25% της βασικής ενίσχυσης που χορηγείται για τα 5 πρώτα χρόνια απασχόλησης. Έχουμε λοιπόν εργαλεία να βοηθήσουμε τους νέους οι οποίοι και λόγο της κρίσης έχουν στραφεί κατά κύματα στον πρωτογενή τομέα.

Θα ήταν λάθος να λησμονήσουμε από αυτό τον σχεδιασμό τα εργαλεία που μας προσφέρει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του οποίου τα σχετικά κονδύλια για τη χώρα μας αυξάνονται στο ποσό των 4,2 δις € για την νέα προγραμματική περίοδο. Μέσα από το Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να ενισχυθούν είτε μεμονωμένοι αγρότες, είτε Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πραγματοποίηση δημοσίων έργων τα οποία θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου και του πρωτογενή τομέα, όπως είναι για παράδειγμα τα φράγματα ή οι λιμνοδεξαμενές.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι για τα επόμενα χρόνια, να δημιουργήσουμε μια γεωργία που υπηρετεί το τρίπτυχο ποιότητα, εξωστρέφεια, αειφορία και μπορούμε να το καταφέρουμε μέσα από σωστό σχεδιασμό και αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία μας προσφέρει η νέα ΚΑΠ. Μια «έξυπνη» και με εξειδίκευση γεωργία που να δίνει απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που θέτει η κοινωνία μας. Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο σήμερα από ποτέ μια ελπίδα και ο πρωτογενής μας τομέας αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να αποτελέσει και πάλι «πυλώνα» ανάπτυξης του τόπου.

 

*Έφη Χαλάτση Υποψήφια Ευρωβουλευτής Ελιά – Δημοκρατική Παράταξη