Πότε θα καταβάλλονται οι συντάξεις σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΟΑΕΕ-ΟΓΑ και ΔΗΜΟΣΙΟ

Oι συντάξεις στο εξής θα καταβάλλονται στους δικαιούχους σε διαφορετικές ημερομηνίες να μην δημιουργηθούν φαινόμενα συνωστισμού στις τράπεζες.Οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο σύνολο των δικαιούχων θα καταβληθούν την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, ενώ ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα καταβληθούν τη πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο σύνολο των δικαιούχων, οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 31 Ιανουαρίου, ενώ 1 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.