Πώς να υπολογίσετε την προκαταβολή φόρου – Ποιοι θα υποβάλουν δήλωση

forologika-logistes-eforia-foros

Όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, φέτος θα είναι περισσότεροι οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Είναι μια από τις βασικές εγκυκλίους για τη διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια και αφορά στις οδηγίες βάσει των οποίων θα κριθεί ποιοι πρέπει φέτος να κάνουν φορολογική δήλωση και ποιοι όχι. Ουσιαστικά, αναλύεται το άρθρο 67 του νέου φορολογικού νόμου, στο οποίο αναφέρεται ότι «ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα. «Εξαιρετικά δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα».

Η εγκύκλιος περιγράφει και άλλες περιπτώσεις όπως τα άτομα που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος ή ακόμη και οι κάτοικοι εξωτερικού. Ξεκαθαρίζεται ότι φέτος δεν προβλέπεται πλέον εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα ακόμη και αν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου.

Με την ίδια εγκύκλιο, ξεκαθαρίζεται και το ζήτημα της προκαταβολής φόρου. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι βεβαιώνεται ως προκαταβολή ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της προκαταβολής σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από πολλές πηγές.