ΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΞΠΡΕΣ: Κοσμοσυρροή στο Taxisnet – Εντάχθηκαν πάνω από 120.000 οφειλέτες

xrehΜεγάλη είναι η συμμετοχή στη ρύθμιση εξπρές τις εφορίες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχουν ήδη ενταχθεί 120.000 οφειλέτες της εφορίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο Taxisnet ώστε να εκτυπώσουν την ταυτότητα οφειλής και να πληρώσουν το ποσό που επιθυμούν ώστε να γίνει διαγραφή ολική η μερική των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ ήδη από τις 20 Μαρτίου έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση εξπρές 120.000 οφειλέτες του δημοσίου που έσπευσαν να ευνοηθούν από την διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

* Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

* Ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.

* Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.

* Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.

* Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση «απώλειας ρύθμισης» στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), αλλά η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.

* Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.). Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 Τέλος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου ευχαριστεί ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εισπράξεων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της ρύθμισης καταβολής των χρεών στο Δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΔΕ γίνεται γνωστό ότι σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4320/19.3.2015 και ειδικότερα του άρθρου 34 που αφορά στην εκούσια καταβολή μέρους ή συνόλου οφειλής εκτός ρύθμισης με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, δημιουργήθηκε εκτύπωση για τη «Συγκεντρωτική Εικόνα Οφειλών εκτός Ρύθμισης», της οποίας το περιεχόμενο αναλύεται παρακάτω. Η εκτύπωση χωρίζεται σε τρία (3) βασικά τμήματα:

Α. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε οφειλή

•    Ο Α.Φ.Μ. και το Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία, του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου αντίστοιχα

•    Η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει βεβαιωθεί το χρέος

•    Το είδος του φόρου, το οικονομικό έτος που αφορά το χρέος καθώς και η ημερομηνία βεβαίωσης

•    Το αρχικό βεβαιωθέν ποσό

•    Το μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εφόσον υπάρχει

•    Το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης

•    Τα τέλη, που αφορούν σε ποσοστό επί του κεφαλαίου και δεν τυγχάνουν απαλλαγής

•    Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης

•    Το ποσό ολικής εξόφλησης στο οποίο αθροίζονται μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο και τέλη, ενώ αγνοούνται οι εν λόγω προσαυξήσεις και τόκοι

•    Το ποσοστό μείωσης της συνολικής οφειλής. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η συνολική οφειλή είναι: 1.565,68 + 814,16 = 2.379,84, οπότε η μείωση που προκύπτει με την απαλλαγή είναι 814,16 * 100 / 2.379,84 = 34,21%

•    Η ημερομηνία για την οποία ισχύει η τρέχουσα αποτύπωση

•    Η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), η οποία είναι μοναδική για κάθε χρέος και χρησιμοποιείται για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. για το συγκεκριμένο χρέος Β. Πληροφορίες για το σύνολο των οφειλών Περιλαμβάνει αθροιστικά όλες τις οφειλές εκτός ρύθμισης και τα ποσά για την ολική εξόφληση, τις προσαυξήσεις και τους τόκους καθώς και το συνολικό ποσοστό μείωσης, όπως επίσης και χρήσιμες επισημάνσεις για την πληρωμή στις Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ.

Χρήσιμες Επισημάνσεις

–    Η καταβολή δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο ενός χρέους

–    Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της “Ταυτότητας Οφειλής” (Τ Ο ), η οποία είναι μοναδική για κάθε χρέος και ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της

–    Για τα χρέη εκτός ρύθμισης που επιθυμείτε να πληρώσετε, δεν απαιτείται καμία αίτηση, ενώ πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες Τ.Ο. κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.

–    Η δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους παρέχεται για τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015

–    Τα 9 πρώτα ψηφία της Τ Ο. αντιστοιχούν στον Α Φ Μ. Για την αποφυγή λαθών, παρακαλούμε να ελέγχετε την απόδειξη πληρωμής που λαμβάνετε από την Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.. ως προς την αναγραφή της ορθής Τ.Ο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο φορολογούμενος έχει για παράδειγμα 5 οφειλές και επιθυμεί να τις εξοφλήσει ολικά, θα πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα 5 Ταυτότητες Οφειλής.

Τα ποσοστά μείωσης της οφειλής που εμφανίζονται στην παρούσα εκτύπωση αφορούν στην ολική εξόφληση της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση δύναται να καταβληθεί μέρος της οφειλής με απαλλαγή των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτήν την καταβολή. Η ολική / μερική εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης με δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους παρέχεται για τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015
Πηγή: www.dikaiologitika.gr