ΣΒΒΕ: Άμεση κατάργηση των αντιαναπτυξιακών άρθρων 21 και 31 του νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας

SavvakisAthanasios_0Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, θεωρεί ότι λίγα στοιχεία του συγκεκριμένου νόμου αφορούν τελικά την πραγματική οικονομία και συμβάλλουν έμπρακτα στην ενίσχυσή της.
Μάλιστα, αντί να διαφαίνεται η ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, τιμωρούνται άκριτα οι συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες αποστερούνται περαιτέρω ρευστότητας, και επιβαρύνονται με αναίτια γραφειοκρατικά κόστη.
Σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπάρχει αναπτυξιακός νόμος για να ενισχυθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, οι χρονικές προθεσμίες για την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων καταστρατηγούνται από τον κρατικό μηχανισμό στο βωμό της πληρωμής του εξωτερικού χρέους, το «λευκό μητρώο» για τις συνεπείς επιχειρήσεις με σκοπό τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι παγωμένο, το νέο ΕΣΠΑ παραμένει ανενεργό, αφού αναμένονται οι 45 Εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις για την ενεργοποίησή του, ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε στην πράξη αναπτυξιακή και όχι αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση.
Για την άρση της συγκεκριμένης στρέβλωσης η Διοίκηση του ΣΒΒΕ ζητά από την κυβέρνηση την άμεση κατάργηση:
1. Του άρθρου 21, του οποίου η επιβολή φόρου 26% θα έχει σίγουρα καταστροφικές συνέπειες για πολλές συνεπείς επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες με πολλές θυσίες έχουν καταφέρει να αντέξουν την εξαετή οικονομική κρίση. Όταν ο κύριος στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων – βιώσιμων θέσεων εργασίας, το συγκεκριμένο άρθρο οδηγεί στο κλείσιμο πολλές βιομηχανίες και στην απώλεια θέσεων εργασίας, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια. Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και των τριγωνικών συναλλαγών, αν και ως διάταξη είναι θεμιτή, δεν περιορίζεται με αποσπασματικές ενέργειες οριζόντιου χαρακτήρα. Μολονότι ο ΣΒΒΕ έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά σε κάθε μέτρο που συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και της αισχροκέρδειας η αδιάκριτη φορολόγηση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει μόνο αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία της περιφέρειας και
2. Του άρθρου 31, το οποίο καταργεί κάθε έννοια επιχειρηματικής λειτουργίας και επενδυτικής πρωτοβουλίας, ενώ με την παράλογη θέσπιση της αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνης των εκπροσώπων και των λοιπών νομικών προσώπων των ΑΕ και ΕΠΕ που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτρέπει κάθε επενδυτή να τοποθετηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έξοδος από την λιτότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επενδύσεις και τέτοιου είδους διατάξεις, που δρουν ανασταλτικά, αυτοεγκλωβίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την οδηγούν σε αδιέξοδο.
Για ακόμη μια φορά η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει έκκληση προς την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να καταργήσουν άμεσα τις συγκεκριμένες διατάξεις, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και, τελικά, στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2015