ΣΕΒ: Μπράβο στις τράπεζες αλλά: Μείωση επιτοκίων στις υγιείς εταιρείες – Ρύθμιση κόκκινων δανείων – Ρευστότητα στην αγορά

 

«Παραμονές της ένταξής τους στην Τραπεζική Ένωση και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν πλέον να αφήσουν πίσω τους τις τρομακτικές επιπτώσεις της κρίσης και να βρεθούν σε σταθερή πορεία εξυγίανσης και ανάταξης, ώστε να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας», αναφέρει σε δήλωσή του για τα αποτελέσματα των stress tests ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας .

Θέτει ωστόσο τέσσερις πρόσθετες προϋποθέσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητα στην αγορά, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Η μείωση των επιτοκίων δανεισμού προς τις βιώσιμες και υγιείς επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που εξυπηρετούν κανονικά και χωρίς συνεχείς ρυθμίσεις τις υποχρεώσεις τους. Ο ΣΕΒ προτίθεται να ξεκινήσει συζητήσεις με τις Διοικήσεις των Τραπεζών και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ώστε να προκύψει από κοινού ένα πλαίσιο αρχών με στόχο τη σταδιακή, επιλεκτική αποκλιμάκωση των επιτοκίων χορηγήσεων και την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας.

Η αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, που αποτελεί όπως επισημαίνει τη σημαντικότερη πρόκληση και το μεγαλύτερο κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για τις προοπτικές της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η επαναξιολόγηση των επίσημων προγραμμάτων χρηματοδότησης της οικονομίας που προέρχονται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΣΕΣ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ΤΑΝΕΟ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα κ.ο.κ.). «Δεν επιτρέπεται να σπαταληθεί πολύτιμο κεφάλαιο σε μικρά, τοπικά συντεχνιακά και ρουσφετολογικά έργα, οριακής οικονομικής και κοινωνικής αποδοτικότητας», τονίζει ο ΣΕΒ.

Η βελτίωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς με απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ομολόγων από μεσαίες επιχειρήσεις, διοχέτευση πόρων του νέου ΕΣΠΑ με τη μορφή εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις, απελευθέρωση της μη τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως, πχ από ασφαλιστικές εταιρείες, funds κ.α.