ΣΕΛΟΝΤΑ: Συμφωνία με τις τράπεζες για μετοχοποίηση δανείων

ixthiokaliergeiesΗ Σελόντα φαίνεται να είναι η πρώτη εταιρεία από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, η οποία συμφώνησε με τις τράπεζες για την πολυαναμενόμενη αναδιάρθρωση των δανείων της.

Παράλληλα, η διοίκηση φαίνεται να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο και συμμετοχής στρατηγικών επενδυτών στην εταρεία προς ενίσχυση της ρευστότητας και εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης. Tο ποσό της κεφαλαιοποίησης εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα πέριξ των 60 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προχωρεί στην σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 24 Ιουλίου με θέματα καταρχάς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας, με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την καταβολή μετρητών από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.

ΗΣελόντα θα προχωρήσει επιπλέον στην έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 105 εκατ. ευρώ.