ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: Η εφορία κάνει ηλεκτρονικούς ελέγχους

Την εφαρμογή μηχανογραφικού προγράμματος –μητρώου – στο οποίο θα καταχωρίζεται το σύνολο των στοιχείων των σκαφών αναψυχής που απαιτείται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα Τα Νέα το σχετικό σχέδιο νόμου, το μητρώο αυτό θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφορικά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και θα καταχωρίζονται σε αυτό τα διεθνή διακριτικά του σκάφους, το όνομά του, το  είδος του (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων, το είδος του εγγράφου εθνικότητας, τα στοιχεία ναυπήγησης, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της, αλλά και τα στοιχεία του εκπροσώπου, του πλοιοκτήτη και της διαχειρίστριας εταιρείας.

Σημειώνεται πως τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ανά τριετία, από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο μητρώο, ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ο οποίος ορίζεται σε 105 ημέρες όταν εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε 75 ημέρες όταν εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε 25 ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, ανεξάρτητα αν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 5 ετών κατά 5%, 10 ετών κατά 10%, 15 ετών κατά 15% και για όσα έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη κατά 20%. Σημειώνεται, τέλος, ότι το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή, εφόσον αυτό δηλωθεί και καταχωρισθεί στο μητρώο.

Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, των λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.