ΣΠΕΦ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσιών της 12/1/14 και της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό υπό την ακόλουθη δομή:

 

Λουμάκης Στυλιανός – Πρόεδρος

Τσούμας Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος

Αγγελοπούλου Όλγα – Γεν. Γραμματέας

Λαλιώτης Λουκάς – Ταμίας

Σιαμίδης Μιχαήλ – Μέλος

Δοντάς Ευριπίδης – Μέλος

Χρονόπουλος Κωνσταντίνος – Μέλος

Δρόσος Γεώργιος – Μέλος

Σαμαράς Γεώργιος – Μέλος