ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 300.000 εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 χρόνια νωρίτερα …αλλά με μείωση

Περίπου 300.000 εργαζόμενοι -που θα επιλέξουν την πρόωρη συνταξιοδότηση- έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πόρτα εξόδου μέχρι και πέντε χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς το τελικό ποσό θα καταβληθεί μειωμένο ανάλογα με το πόσα χρόνια υπολείπονται μέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση.

Μειωμένη σύνταξη χορηγεί το Δημόσιο, το ΙΚΑ, τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και σε περιορισμένες περιπτώσεις το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Αντίθετα, μειωμένη σύνταξη δεν χορηγεί ο ΟΑΕΕ σε καμιά περίπτωση.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως πρόωρη ονομάζεται η χορήγηση της συνταξιοδοτικής παροχής σε χρόνο προγενέστερο από εκείνο που προβλέπει ο νόμος για την απόδοση της πλήρους σύνταξης. Η πρόωρη σύνταξη πάντοτε συνοδεύεται από μείωση του ποσού που θα ελάμβανε ο ασφαλισμένος στην περίπτωση εξόδου του με τις πλήρεις προϋποθέσεις.

Η μείωση αυτή, η οποία έχει τον χαρακτήρα ποινής, ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση ανάλογα με τον φορέα και ακολουθεί τον συνταξιούχο εφ’ όρου ζωής. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαφανίζεται μόλις ο συνταξιούχος συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση σε ένα αρκετά θολό σημείο το οποίο συχνά οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να κατανοήσουν και έχει να κάνει με τις διαφορές ανάμεσα στην πλήρη και την πρόωρη σύνταξη.

Πλήρης ονομάζεται η συνταξιοδοτική παροχή την οποία λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά την έξοδό του από την εργασία και τη συμπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων τόσο όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας. Ετσι πλήρης είναι η σύνταξη που αναλογεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει ο ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της αίτησης και αποδίδεται σε αυτόν χωρίς καμιά ποινή μείωσης.

Μειωμένη ονομάζεται η συνταξιοδοτική παροχή η οποία σε αντίθεση με την πλήρη -ενώ υπολογίζεται κι αυτή επί του όλου χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί- το εξαγόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα κατά το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος.

Η μείωση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συνάρτηση της απόστασης του ορίου ηλικίας για την πλήρη σύνταξη με την ηλικία υποβολής του αιτήματος.

 

Πηγή: Εθνος