ΣΥΝΤΑΞΗ: 13 κατηγορίες ασφαλισμένων μπορουν να βγουν πριν τα 67

Δεκατρείς κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να αποφύγουν τα 67 και να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου στη σύνταξη.

Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος αλλά και τον αριθμό των απαιτούμενων ενσήμων. Μία σειρά διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας δίνει τη δυνατότητα εξόδου στη σύνταξη ακόμα και σε πενηντάρηδες. Ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για τριτέκνους, γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο αλλά και εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι ρυθμίσεις

Το Εθνος δημοσιεύει όλες τις ρυθμίσεις για έξοδο πριν το 67ο έτος:

“Παράθυρα” για ταχύτερη συνταξιοδότηση υπάρχουν στο Δημόσιο, στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) αλλά και στο ΕΤΑΑ (ανεξάρτητα απασχολούμενοι). Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, που θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία, ενώ οι προϋποθέσεις εξόδου τροποποιούνται ανάλογα με τον χρόνο που κλειδώνει το δικαίωμα.

Για το 2010 απαιτούνται συνολικά 35 έτη και το 58ο έτος. Για θεμελίωση το 2011 η “έξοδος” γίνεται με 36 έτη και το 58ο έτος. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2012 η σύνταξη θα καταβληθεί με 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

2. Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης για μειωμένη ή πλήρη. Σε περίπτωση που η συμπλήρωση της 25ετίας έγινε το 2010 καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 65.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011-2012, καθώς η έξοδος γίνεται με μειωμένα όρια ηλικίας. Ειδικότερα όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα το 2011 μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 56 και πλήρη στα 61, ενώ το 2012 τα όρια ηλικίας πάνε στα 58 και 61 αντίστοιχα.

3. Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.

Εάν συμπληρώσουν τις 10.500 ημέρες το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 58 με συνολικά 10.800 ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2012, σύνταξη καταβάλλεται στα 59 με σύνολο ενσήμων 11.100.

4. Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν την εν λόγω προϋπόθεση το 2010 μπορούν να πάρουν σε ηλικία 53 ετών μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη. Το 2011 το όριο ηλικίας είναι 53 ετών και 9 μηνών για τη μειωμένη και 55 ετών και 9 μηνών για την πλήρη. Για το 2012 μειωμένη δίνεται σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών και πλήρης σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών.

Το 2013 πλήρης δίνεται σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών (μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών) και φέτος σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών (μειωμένη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).
Προσοχή χρειάζεται καθώς για τη συνταξιοδότηση απαιτούνται 1.000 ημέρες στα βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία πριν από την αίτηση.

5. Ανδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2013. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 62 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν και τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία.

6. Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα. Οι μισθωτοί αυτής της κατηγορίας εφόσον συμπλήρωσαν 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62. Αν η συμπλήρωση γίνεται το 2011 τότε μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 63 ενώ για όσους φτάνουν τα 10.000 ένσημα το 2012 η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.
Ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ και ελεύθεροι επαγγελματίες

• Ανδρες στον ΟΑΕΕ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης. Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το όριο παραμένει στα 60 αλλά απαιτούνται συνολικά 37 έτη ασφάλισης.

• Ανδρες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης. Οσοι συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 60 ετών πλήρη. Το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το όριο παραμένει στα 60 με σύνολο ετών ασφάλισης τα 37.

Tι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, πατέρες ανηλίκων και τρίτεκνους
Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67 χρόνια έχουν και οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Ανδρες στο Δημόσιο και στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και τραπεζών) με πρώτη ημέρα ασφάλισης μέχρι το τέλος του 1982. Εχουν “κλειδώσει” δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με 35 συνολικά έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας.

2. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών – ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992- με 35 έτη ασφάλισης. Οσοι συμπληρώνουν 35ετία το 2010, παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 58. Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 η “έξοδος” γίνεται στα 58 αλλά θα πρέπει να φτάσουν τα 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το δικαίωμα κλειδώνει με 35ετία αλλά σύνταξη καταβάλλεται όποτε συμπληρωθεί το 59ο έτος και συνολικά 37 έτη ασφάλισης.

3. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών.

4. Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και εφόσον το 2011 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλιση του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 20ετία συμπληρώνεται το 2011 (με συνολικά 21 έτη). Σε περίπτωση που η 20ετία συμπληρώνεται το 2012 απαιτούνται 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος της ηλικίας.

5. Ανδρες με ανήλικα παιδιά που συμπληρώνουν 25ετία στο Δημόσιο τη διετία 2011- 2012. Ισχύουν ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2011 το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 52ο έτος, ενώ το 2012 η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 55. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το δικαίωμα θεμελιώνεται με 25ετία και ανήλικο τέκνο, ενώ η πόρτα εξόδου ανοίγει όποτε συμπληρωθεί το όριο ηλικίας.

Για όσους συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν υπάρχει καμία ευνοϊκή ρύθμιση.