Σχέδιο για φoρολόγηση με τον μήνα!

Το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει ριζικές αλλαγές και βάζει στο παιχνίδι της είσπραξης των φόρων επιχειρήσεις και ταμεία.

Φόρο με τον μήνα για το σύνολο των εισοδημάτων τους θα αρχίσουν να αποδίδουν από το 2015 μισθωτοί και συνταξιούχοι, με αποτέλεσμα όταν έρθει η ώρα υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων να μην έχουν την παραμικρή οφειλή.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει ριζικές αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση φόρου, βάζοντας στο παιχνίδι της είσπραξής των φόρων, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία.

Αντιγράφοντας το σύστημα Pay As You Earn ή ελληνικά, «πλήρωσε τους φόρους την ώρα που εισπράττεις», ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο θα αναλάβουν να παρακρατούν από τον μισθό ή τη σύνταξη το ένα δωδέκατο των ετήσιων φόρων για τα συνολικά επιδόματα.

Για παράδειγμα, αν ένας μισθωτός έχει και εισοδήματα από ενοίκια ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις η μηνιαία παρακράτηση φόρου δεν θα αφορά μόνο τον μισθό όπως σήμερα αλλά και τα λοιπά εισοδήματά του. Ο Φόρος θα παρακρατείται στο σύνολό του από τον μισθό.

Διαβάστε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα (πατήστε στη φωτογραφία για μεγέθυνση):