Σε καλό δρόμο για ανακεφαλαιοποίηση Attica και Probank

proatti

Δύο καλές προσπάθειες γίνονται τελευταίως σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η πρώτη γίνεται από την Attica Bank, η διοίκηση της οποίας εκφράζει αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να καλύψει ΑΜΚ 400 εκ. ευρώ και να αποφύγει το πέρασμα στο ΤΧΣ.  Ο βασικός μέτοχος ΤΣΜΕΔΕ, έχει εκφράσει την πρόθεση συμμετοχής στην αμκ και στο ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές ή αυξάνοντας το σημερινό ποσοστό του, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στρατηγικών επενδυτών με σχετικά μικρό ποσό επένδυσης, Να σημειωθεί ότι θα υλοποιήσει και ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 200 εκατ. ευρώ.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών προσδιορίζεται στο 0,30 ευρώ, με reverse split 7 προς 1 και έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά.

Η δεύτερη καλή προσπάθεια πραγματοποιείται από την Pro Bank, οι κεφαλαικές ανάγκες της οποίας έχουν υπολογιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στα 282 εκατ. ευρώ και θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν με έκδοση νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων.

Οι μέτοχοι της τράπεζας ενέκριναν σε έκτακτη γενική συνέλευση την αλλαγή καταστατικού, ανοίγοντας το δρόμο για την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης καθώς αποφάσισαν να αρθεί η απαγόρευση απόκτησης από έναν μέτοχο ποσοστού άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Probank.