Σημαντική είναι η συνεισφορά των Επιμελητηρίων στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Η υλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥμΣ) και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος αδειοδότησης των Επιχειρήσεων, είναι μερικά από τα σημαντικά κριτήρια που αξιολόγησε η Παγκόσμια Τράπεζα για να οδηγηθεί σ’ αυτό το αποτέλεσμα, τονίζουν τα Επιμελητήρια.

Βελτιώθηκε κατά 22 θέσεις, σε σχέση με πέρυσι, η κατάταξη της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2013», που αξιολογεί το επιχειρηματικό περιβάλλον σε 185 χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με την έκθεση, η θέση της ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε και κατατάσσεται στην 78η θέση, από την 100η που ήταν στην προηγούμενη έκθεση, ενώ επίσης, περιλαμβάνεται στις δέκα οικονομίες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διευκόλυνση του επιχειρείν, τον περασμένο χρόνο.

«Η Ο.Σ.Υ.Ε. πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τα Επιμελητήρια μπορούν να συνεισφέρουν σ’ αυτό, αποκτώντας νέες αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη υπηρεσιών φιλικών προς τον επιχειρηματία όπως, η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων (μεταποιητικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος) και η διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Σ’ αυτό το δρόμο οφείλουμε να βαδίσουμε από κοινού, Υπουργείο και Επιμελητήρια», αναφέρει η ανακοίνωση.