Στάση εργασίας σε λεωφορεία – τρόλει 12.00-16.00. Κανονικά Μετρό, Τράμ, Ηλεκτρικός