Στα σχολεία 30 ώρες και με το… νόμο οι εκπαιδευτικοί

Έφθασε η ώρα της αλήθειας για το 30ωρο  παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το οποίο ήταν ανάμεσα στα προαπαιτούμενα των θεσμών για την τρίτη αξιολόγηση, βάζοντας τους εκπαιδευτικούς σε θέση μάχης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας: «Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα».

Στην εγκύκλιο επίσης τονίζονται τα εξής: «Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα».