Στα ταμεία των Δήμων 140 εκατομμύρια ευρώ – Τι δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών

Λεφτά στα ταμεία τους θα δουν οι Δήμοι, καθώς ο Υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε την απόφαση για την οικονομική ενίσχυσή τους, στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ύψους 140.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, μετά από υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατανέμονται στους ΟΤΑ όλης της χώρας περίπου 20.000.000 ευρώ έναντι εσόδων από το φόρο Ζύθου, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ. Συγκεκριμένα, κατανέμεται ποσό 4.979.055,00 ευρώ από το φόρο Ζύθου, 7.996.734,00 ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και 6.970.671,90 ευρώ από το τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι:

“Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλεται από τους ΟΤΑ, για εξυγίανση και ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τηρεί τη δέσμευσή μας για καταβολή εκτός από την τακτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ, της ΣΑΤΑ και των Παρακρατηθέντων Πόρων.

Η μηνιαία καταβολή τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών δαπανών και η κατά προτεραιότητα εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ από πλευράς Υπουργείου, έχουν στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των δοκιμαζόμενων πολιτών. Για την ευόδωση όμως αυτής της προσπάθειας δε μπορεί παρά να απαιτηθεί και η ηθική και πολιτική δέσμευση των ΟΤΑ, ώστε να τηρηθούν οι ειλημμένες από πλευράς τους δεσμεύσεις”.