Στα 1,25 δισ. ευρώ η αξία των ακάλυπτων επιταγών στο 11μηνο

Σε 1,25 δισ. ευρώ ανήλθε τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου η αξία των ακάλυπτων επιταγών και σε τεμάχια τα 119.275, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Το Νοέμβριο, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία σε 72,4 δισ. ευρώ και σε τεμάχια σε 7.043, παρουσιάζοντας μείωση 56,28% και 50,33% αντίστοιχα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ σε αξία και 113.942 σε τεμάχια.