Στα 680 εκατ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 684 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσό χαμηλότερο από το ήμισυ του αντιστοίχου ελλείμματος του Οκτωβρίου του 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

– Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 496 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 324 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων και πλοίων κατά 63 και 109 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

-Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 247 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο των λοιπών υπηρεσιών το οποίο ήταν πλεονασματικό τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσίασε μικρό έλλειμμα τον Οκτώβριο εφέτος.

– Το ισοζύγιο εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 110 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 559 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 445 εκατ. ευρώ.

– Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 89 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 175 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011.

– Το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 12,1 δισεκ. ευρώ ή 74,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 4,1 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 5,8 δισεκ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου

– Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 3,4 δισεκ. ευρώ (ή 32,1%), των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 2,1 δισεκ. ευρώ και τωνκαθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 320 εκατ. ευρώ (ή 3,4%).

– Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 4,9 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού.

– Το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,5 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 1 δισεκ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 767 .