Στις 7 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα της Eurobank Properties

Στις 7 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2012 της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π