Στις 82,6 μονάδες ο δείκτης εμπιστοσύνης Michigan, κάτω των εκτιμήσεων

Στις 82,6 μονάδες διαμορφώθηκε ο δείκτης εμπιστοσύνης Michigan, ο οποίος διαμορφώθηκε λίγο πιο κάτω από τις εκτιμήσεις.

Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση στο 83.  Είναι, ωστόσο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2007 που ήταν 78,3 το Σεπτέμβριο και 74,3 τον Αύγουστο.