Στουρνάρας στο Reuters: Οι τράπεζες να επιταχύνουν τις πωλήσεις των NPLs

“Οι τράπεζες πρέπει να είναι πιο φιλόδοξες όσον αφορά το στόχο μείωσης των επισφαλών δανείων και να επιταχύνουν τις πωλήσεις των NPLs”, δήλωσε ο κ. Στουρνάρας στο Reuters.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας σκοπεύουν να πουλήσουν επισφαλή δάνεια ύψους 5,5 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους.

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, οι οποίες σχεδιάζουν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου.

Εάν οι τράπεζες πετύχουν αθροιστικά το στόχο των 5,5 δισ. ευρώ, οι συνολικές πωλήσεις NPLs θα φτάσουν τα 7 δισ. ευρώ ή το 18% του στόχου που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Ωστόσο, σημειώνει το Reuters, οι πωλήσεις αφορούν κυρίως δάνεια την αξία των οποίων οι τράπεζες έχουν ήδη απομειώσει σε μεγάλο βαθμό στους ισολογισμούς τους και δεν πρόκειται να επιφέρουν περαιτέρω ζημιές. Η μεγαλύτερη πρόκληση θα έρθει όταν θα χρειαστεί να χειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφαλίσεις.

“Οι απευθείας πωλήσεις μη εξασφαλισμένων NPLs είναι αυτές που θα ξεκινήσουν το χορό”, ανέφερε στέλεχος της Αlpha Bank.