Στο 30% η αδήλωτη εργασία το 2011 στην Ελλάδα

Το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας ανήλθε 30% στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως καταγράφεται στην ανάλυση του ΙΟΒΕ «Η έννοια της αδήλωτης εργασίας και τα χαρακτηριστικά της».

 

Στην Ελλάδα μάλιστα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλησης καταγράφεται πιο έντονα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εργασία εντοπίζεται στα άτομα (ημεδαπούς ή νόμιμους μετανάστες) που εργάζονται ανασφάλιστοι και δεν εμφανίζονται σε καμία συναλλαγή του εργοδότη με τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. ΙΚΑ), όπως και σε αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

 

Στις παραπάνω μορφές ανασφάλιστης εργασίας, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η «πλημμελής ασφάλιση» των ήδη ασφαλισμένων, δηλαδή η απόκρυψη είτε ημερών/ωρών εργασίας είτε τμήματος του ασφαλιστέου ποσού.

 

Όπως τονίζεται στη μελέτη, η αδήλωτη εργασία συνδέεται με την ανάπτυξη της παραοικονομίας, η οποία εκτιμάται στο 25% περίπου του ΑΕΠ της χώρας, ενώ συνεπάγεται μεγάλες απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω της εισφοροδιαφυγής. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς διαρρηγνύεται η σχέση μεταξύ καταβολής κοινωνικών εισφορών από εργοδότες-εργαζομένους και κοινωνικών παροχών από την πλευρά της πολιτείας.