Συμβολαιογράφοι: Για χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ οι χθεσινοί ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της Τετάρτης αφορούσαν χρέη μεγαλύτερα του 1 εκατ. ευρώ και προκειμένου να αποφεύγονται παρεξηγήσεις θα αναρτάται στο εξής το πιστοληπτικό προφίλ του δανειολήπτη σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους.

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου διευκρινίζει ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η τιμή που αναγράφεται στα στοιχεία του πλειστηριασμού αφορά είτε την τιμή εκκίνησης είτε στην εμπορική τιμή του υπό πλειστηριασμού ακινήτου και όχι το συνολικό ποσό οφειλών.

Η ανακοίνωση

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου συμβάλλοντας στην πληρέστερη πληροφόρηση της κοινής γνώμης και των άμεσων εμπλεκομένων και προς αποφυγή παρεξηγήσεων ενημερώνει ότι αναφορικά με τους προγραμματισμένους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμούς της Τετάρτης 24.01.18, κάθε ένας από αυτούς αφορούσε συνολικές οφειλές μεγαλύτερες του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τιμή που αναγράφεται στα στοιχεία του πλειστηριασμού αφορά είτε στην τιμή εκκίνησης είτε στην εμπορική τιμή του υπό πλειστηριασμού ακινήτου και όχι το συνολικό ποσό οφειλών.

Προς το σκοπό αυτό, δηλαδή της πληρέστερης πληροφόρησης και της αποφυγής παρεξηγήσεων, τα στοιχεία που συνοδεύουν το υπό πλειστηριασμό ακίνητο εφ εξής θα εμπλουτιστούν προκειμένου να περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια το πιστοληπτικό προφίλ του οφειλέτη.