Συμφωνία Μαΐλλη με HIG Luxembourg Holdings – Αναλαμβάνει κεφαλαιοποίηση χρεών, ομολογιακό και διαγραφή από Χ.Α.

Στρατηγικός επενδυτής στην Μαΐλλης εισέρχεται η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, η οποία και θα αναλάβει τις μετοχές των υφισταμένων δανειστών, ενώ δεσμεύτηκε να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Ειδικότερα, μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, υπεγράφη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης («η Συμφωνία»), με τους πιστωτές του Ομίλου και τον επενδυτή HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl (ο «Στρατηγικός Επενδυτής»), ο οποίος διαθέτει σημαντική γνώση, εμπειρία και αποτελεσματικότητα στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Με τη νέα λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ο Όμιλος εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό του και το τεχνολογικό του προβάδισμα.

Οι Βασικοί Όροι της Συμφωνίας 

Η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον Στρατηγικό Επενδυτή.

Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €96,3 εκ.) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €69,4 εκ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας.

Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση.

Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, από τον Στρατηγικό Επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οπότε και θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις της Εταιρίας.

Προοπτική

Μέσω της Συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο Ισολογισμός του Ομίλου.

Ως γνωστόν, η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου, νωρίτερα από άλλες Ελληνικές Εταιρίες λόγω του εξαγωγικού του προσανατολισμού, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, η οποία μερικώς επετεύχθη μέσω της πρώτης φάσης αναδιάρθρωσης, τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ώστε η Εταιρία σε συνδυασμό με τα προγράμματα μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, διατηρώντας την έδρα και παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, να θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.