Συστήματα Sunlight: Πούλησε μετοχές της ΑΦΗΣ ΑΕ στην Δ. & Ι. Δαμκαλίδης

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΦΗΣ ΑΕ

Στην πώληση 16.000 μετοχών της εταιρείας ΑΦΗΣ ΑΕ προς την “Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Εμποροεισαγωγική ΑΕ”, έναντι τιμήματος 6.000 ευρώ, προέβη η Συστήματα Sunlight ABEE.

Πλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η συμμετοχή της Συστήματα Sunlight ABEE στην ΑΦΗΣ ΑΕ κατέρχεται σε ποσοστό 49,33% (από 60%), τα δε αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια, σε ενοποιημένη βάση, θα επιβαρυνθούν με το ποσό των 194.893 ευρώ.