Σφακιανάκης Α’ εξάμηνο 2017: Μειώνει τις ζημιές – Αναχρηματοδοτεί τον δανεισμό

Αποτέλεσμα εικόνας για σφακιανακης χρηματιστηριο

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 142,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2016 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 5,1% φτάνοντας τα € 132,9 εκατ.
Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα EBITDA να διαμορφώνεται σε €11,7 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 8,1% έναντι των € 10,8 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2016.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία ανήλθε σε € 10,9 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι ζημιές προ φόρων για τον Όμιλο παρουσιάζουν βελτίωση 63,1% και διαμορφώνονται σε  €3,1 εκατ. ενώ για την Εταιρεία η ζημιά είναι € 3,0 εκατ. παρουσιάζοντας βελτίωση 69,7%.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία της μητρικής δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με το 2016 καθώς μεσολάβησε η απορρόφηση της θυγατρικής Executive Lease.

Η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνητικό με τις πιστώτριες τράπεζες στις 22.09.2017 πιστοποιώντας ότι η διαδικασία αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε από τις τράπεζες παράταση της λήξης των υφιστάμενων υπολοίπων των κοινοπρακτικών και των διμερών χρηματοδοτήσεων του Ομίλου έως την 31.12.2017.

Εμπόριο αυτοκινήτων

Η αγορά το 1ο εξάμηνο του 2017 με 50.356 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο 6,2%.
Η SUZUKI πραγματοποίησε 3.251 ταξινομήσεις κατακτώντας μερίδιο αγοράς 6,5% (από 5,5% το 2016) κατακτώντας την 7η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων.
Η Λιανική διατήρησε μερίδιο αγοράς 12,5% με πωλήσεις 6.286 επιβατικών αυτοκινήτων.
Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 15,5% της ελληνικής αγοράς καινούριων αυτοκινήτων.

Μίσθωση οχημάτων
Τα έσοδα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 12,8% και ο στόλος υπό διαχείριση αποτελείται από 7.590 οχήματα (+12,4%) με ποσοστό εκμετάλλευσης 97%.
Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC) αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand της Enterprise έχει αυξημένα μισθώματα κατά 33,2% με τα προς ενοικίαση οχήματα να φτάνουν τα 4.190 (+18,8%).