ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ: Κεφάλαια έως 20 εκατ. από ΑΜΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων 15 έως 20 εκατ. ευρώ θα προτείνει η Τηλέτυπος στην ΕΓΣ της 21ης Μαρτίου, όπως αναφέρει σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Η εταιρία σημειώνει ότι η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους.

Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το ΔΣ κατά την ελεύθερη κρίση του.

Τα κεφάλαια που σκοπεύει να αντλήσει η εταιρία, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και μέσω αυτής, του κεφαλαίου κίνησής της.