ΤΙΤΑΝ: Πενήντα θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ

Πενήντα θέσεις πρακτικής άσκησης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου τους, προσφέρει ο Όμιλος Τιτάν πανελλαδικά σε φοιτητές ΤΕΙ την περίοδο 2014-15, δίνοντας τη δυνατότητα έμμισθης εξάμηνης εργασίας και απόκτησης εφοδίων για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος, οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν τελειόφοιτους των ΤΕΙ με ειδικότητες που απασχολούνται στα εργοστάσια, στα κεντρικά γραφεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας του ομίλου πανελλαδικά, όπως μηχανικών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, αυτοματισμού, πολιτικών δομικών έργων, καθώς και  στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία – επαγγελματική προϋπηρεσία και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ενώ σημειώνεται πως οι πενήντα θέσεις πρακτικής άσκησης είναι επιπρόσθετες σε όσες θέσεις παρέχει ήδη στα παιδιά των εργαζομένων του.