ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Την επέκταση της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ΕΤΕπ, σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας τόσο με την ελληνική τράπεζα, όσο και με τις θυγατρικές της στα Βαλκάνια, χορηγεί αρχικά 50 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα τα διαθέσει, υπό τη μορφή κυρίως επενδυτικών δανείων, σε τελικούς δικαιούχους που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις με βάση τα κριτήρια της ΕΤΕπ.

Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ αποτελεί την πρώτη δόση από το σύνολο των 200 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να χορηγηθούν στην Τράπεζα Πειραιώς από την ΕΤΕπ, με την εγγύηση του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» του υπουργείου Ανάπτυξης.

Επιπλέον, η Πειραιώς έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης αφενός μεν για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, αφετέρου δε, για τη συνεπένδυση κεφαλαίων με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων με την επωνυμία «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».

Το πρόγραμμα του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας αφορά την παροχή εγγύησης μέχρι 80% σε επενδυτικά δάνεια αλλά και σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα συνεπένδυσης, αφορά χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης και επενδυτικές δαπάνες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα διατεθούν από τις τράπεζες.