ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Έρχεται μεγάλη μείωση στα επιτόκια καταθέσεων – Μικρότερη στα επιτόκια χορηγήσεων

Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων του 4% και του 5%  θα αποτελέσουν οριστικά παρελθόν για τους καταθέτες. Η μείωση θα είναι σημαντική όμως και στα επιτόκια ταμιευτηρίου, με την αγορά να εκτιμά ότι θα βρεθούν κάτω από το 2%. Με αυτό τον τρόπο, αφενός θα μειωθεί το κόστος των τραπεζών και αφετέρου, θα τους δοθεί η δυνατότητα να μειώσουν και τα επιτόκια στις χορηγήσεις, ώστε το φθηνότερο χρήμα να φέρει ανάπτυξη. Η μείωση στις χορηγήσεις θα είναι περίπου η μισή από αυτήν των καταθέσεων, καθώς οι τράπεζες θα υπολογίσουν και το κόστος που υπάρχει από τα κόκκινα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά εξ αιτίας της ύφεσης.