ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ: Τα διατάγματα για τις συναλλαγές ξένων τραπεζών και εντός Κύπρου

Το δέκατο  διάταγμα επιβολής προσωρινών μέτρων στις συναλλαγές αλλά και διάταγμα για συναλλαγές ξένων τραπεζών στην Κύπρο εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης η Κεντρική Τράπεζα .

ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Απελευθερώνονται πλήρως,  οι συναλλαγές των διεθνών πελατών, των καταστημάτων ή των θυγατρικών των ξένων τραπεζών υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο εν λόγω Διάταγμα κατά την κρίση της ΚΤΚ.

Δηλαδή, δεν θα έχει άμεση εφαρμογή το Διάταγμα, θα υποβάλλεται λίστα για τους διεθνείς πελάτες και αν η ΚΤΚ ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια, θα υποβάλλει τον κατάλογο στο Υπουργείο Οικονομικών για να εγκριθεί η εξαίρεση της τράπεζας και των πελατών από τους περιορισμούς στις συναλλαγές.

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Όσον αφορά το 10ο διάταγμα επιβολής προσωρινών μέτρων στις συναλλαγές εντός Κύπρου, αυτό διατηρεί την απόσυρση 300 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 500 ευρώ την ημέρα για νομικά πρόσωπα.

Η χωρίς μετρητά πληρωμή και μεταφορά χρημάτων ανεξαρτήτου σκοπού, θα αυξάνεται, από 3.000 σε 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα το μήνα. Για νομικά πρόσωπα αυξάνεται σε 50.000 ευρώ το μήνα ανεξαρτήτου σκοπού.

Επίσης, επιτρέπεται μέχρι 300.000 ευρώ ανά συναλλαγή για αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών χωρίς δικαιολογητικά. Για πέραν των 300.000 ευρώ με την παρουσίαση δικαιολογητικών στην Τράπεζα, δεν χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής.

Όσον αφορά συναλλαγές εκτός Κύπρου, το διάταγμα επιτρέπει, μέχρι 250.000 ευρώ ανά συναλλαγή εμβάσματα, μεταφορά χρημάτων που εμπίπτουν στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς έγκριση της Επιτροπής αλλά με δικαιολογητικά στην τράπεζα.
Η μεταφορά χρημάτων από 250.000 έως 500.000 θα γίνεται με έγκριση στην Επιτροπή σε κατάλογο. Ποσά πέραν των 500.000 θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή.

Εξάλλου, οι μεταφορές χρημάτων εκτός Κύπρου αυξάνονται από 3.000 σε 5.000 μηνιαίως, χωρίς δικαιολογητικά ανεξαρτήτως σκοπού.

Επίσης, η μεταφορά σε μετρητά ανά φυσικό πρόσωπο, ανά ταξίδι αυξάνονται από 2.000 σε 3.000.