ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Πως θα γίνει η ιδιωτικοποίηση μέσω των warrants

Την ιδιωτικοποίησή τους μέσω των warrants σχεδιάζουν οι ελληνικές τράπεζες, με κύριο στόχο να μειώσουν τον έλεγχο του Δημοσίου, μετά την επίτευξη των σχεδίων αναδιάρθρωσης και την επιστροφή σε κερδοφορία. Μία πρόταση που έχει “πέσει” στο τραπέζι είναι το θέμα επαναγοράς και ακύρωσης των warrants μέσω προαιρετικών δημόσιων προτάσεων από το ΤΧΣ στους κατόχους των παραστατικών τίτλων.
Να σημειώσουμε ότι τα warrants είχαν εκδοθεί από το ελληνικό δημόσιο κίνητρο για τη συμμετοχή των ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου το 2013. Με την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα θα συγκέντρωνε το 10%των κεφαλαίων που χρειάζονταν τότε σε αυτούς τους ιδιώτες θα δίνονταν δωρεάν warrants με τα οποία θα αποκτούσαν επιπλέον μετοχές.
Κάθε warrant έδινε δικαίωμα στους ιδιώτες 4,47 μετοχές της Πειραιώς, 7,41 της Alpha  Bank και 8,23 μετοχές της Εθνικής. Θα μπορούν να ασκηθούν από τους κατόχους τους αποκλειστικά στη λήξη τους ή σε ενδιάμεσες συγκεκριμένες ημερομηνίες, που είναι μία ημέρα ανά εξάμηνο και ειδικότερα Ιούλιο και Ιανουάριο για την Πειραιώς, Ιούλιο με Φεβρουάριο για την Alpha Bank και για την Εθνική Δεκέμβριο. Δέσμευση έχει και το ΤΧΣ και μάλιστα μέχρι το 2016, διότι τα warrants είναι κλειδωμένα για την πρώτη τριετία από την έκδοση και μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 θα μπορεί το ΤΧΣ να πουλήσει τη συμμετοχή του. Η συμμετοχή του Ταμείου στην Eurobank είναι 35,4%, στην Εθνική 57,2%, στην Πειραιώς 67,3% και στην Alpha Bank 69,9%.