ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Σε αναμμένα κάρβουνα οι Διοικήσεις – 2 δις πρέπει να βάλουν οι μέτοχοι για να μείνουν ιδιωτικές

BANKΣε  εγρήγορση βρίσκονται οι διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Μέσα στο Φεβρουάριο θα πρέπει οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες –Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς– να ανακοινώσουν το ύψος των κεφαλαίων που θα καλύψουν με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), αφού θα έχει προηγηθεί η έκδοση των CoCos από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι τράπεζες θα κάνουν περιορισμένη χρήση των μετατρέψιμων ομολογιών. Οπως εκτιμούν, από τα 28 δισ. ευρώ, με τα οποία πρέπει να ενισχυθούν οι τέσσερεις μεγάλες τράπεζες, περίπου 22 δισ. ευρώ θα αντληθούν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν τα 4 δισ. ευρώ που έχουν αντλήσει από το Δημόσιο μέσω της έκδοσης προνομιούχων μετοχών. Τα υπόλοιπα, περίπου 2 δισ. ευρώ, θα καλυφθούν μέσω της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών.

Σημειώνεται ότι πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ και γ’ τριμήνου των τραπεζών και την έκθεση της ΤτΕ, οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες θα προχωρούσαν σε αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ περίπου. Τώρα, οι ΑΜΚ υπολογίζεται ότι θα κινηθούν πέριξ των 21 – 22 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων επισφαλειών και της ανάγκης σχηματισμού υψηλότερων προβλέψεων, που φάνηκε ήδη στα αποτελέσματα β’ και γ’ τριμήνου.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2014 οι τέσσερεις μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν βασικά ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 15,69 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 9%. Η κεντρική τράπεζα έχει ζητήσει από τις τράπεζες να καλύψουν με κοινές μετοχές ποσό που να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 6%, ενώ το υπόλοιπο 3% μπορεί να καλυφθεί από τις προνομιούχες μετοχές και τις μετατρέψιμες ομολογίες.

 Σημειώνεται ότι σήμερα η καθαρή θέση των τεσσάρων τραπεζών διαμορφώνεται σε αρνητικά επίπεδα. Ετσι, προκειμένου να κατορθώσουν να επιτύχουν τον στόχο που έχει θέσει η ΤτΕ για ελάχιστα βασικά ίδια κεφάλαια ύψους 15,69 δισ. ευρώ, οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με 28 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, με τις αυξήσεις θα πρέπει να καλυφθούν και απώλειες ύψους 12 δισ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το PSI αλλά και τον πιστωτικό κίνδυνο (αναμενόμενες ζημίες από τα δάνεια εσωτερικού και εξωτερικού).

Αναλυτές, τέλος, εκτιμούν ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα πρέπει να καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι για να επιτύχουν τον στόχο του 10% στις ΑΜΚ –και να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των τεσσάρων «συστημικών» τραπεζών– θα υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ.

 

Νέα business plans

 

Τραπεζικοί κύκλοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, και επομένως το ύψος των ΑΜΚ, να αναθεωρηθούν επί τα χείρω με βάση τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια (business plans).

Ως γνωστόν, οι τράπεζες που προχώρησαν ή δρομολογούν εξαγορές και απορροφήσεις στοιχείων ενεργητικού (Alpha, Πειραιώς, Εθνική) θα πρέπει να υποβάλουν αναθεωρημένα business plans, τα οποία καλείται να εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα business plans κάποιων από αυτές θα προβλέπουν υψηλότερες επισφάλειες από εκείνες που έβγαλε το δυσμενές σενάριο της BlackRock για το εν Ελλάδι χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, εκτίμηση που, εφόσον γίνει αποδεκτή από τη ρυθμιστική αρχή, θα οδηγήσει σε ανοδική αναθεώρηση των κεφαλαιακών αναγκών και επομένως και της ΑΜΚ. Τραπεζικά στελέχη θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτόν θα θωρακιστούν κεφαλαιακά οι τράπεζες και θα διαλυθεί κάθε αμφισβήτηση γύρω από το αν είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού περιβάλλοντος.