ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τα πλάνα για την πώληση των «κόκκινων» δανείων και τα εμπόδια

Το παράδειγμα της Eurobank ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, με την πώληση «κόκκινων» δανείων σε ξένα funds.

Τον χορό άνοιξε η Eurobank, με «πακέτο» ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ έως τα τέλη του 2017 οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να πουλήσουν «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια ύψους 6 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει την πώληση 1,8 δισ. προβληματικών δανείων real estate και η πώληση εκτιμάται στο 20% της ονομαστικής αξίας, σύμφωνα με πληροφορίες.  Η Alpha Bank εξετάζει την πώληση 700 εκατ. προβληματικών δανείων στο 2% της ονομαστικής τους αξίας, ή 14 εκατ. ευρώ. Η Εθνική εμφανίζεται ως η τράπεζα με τα λιγότερα προβλήματα, καθώς διαθέτει το ισχυρότερο coverage ratio με όρους NPLs και NPEs.

Οι τράπεζες προχωρούν τον σχεδιασμό τους ώστε να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στους ισολογισμούς τους και να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσεις οι εποπτικές αρχές. Ωστόσο, βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα βασικό πρόβλημα.  Μέσω της διαδικασίας πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία φέρουν και ακίνητες εξασφαλίσεις, μειώνεται παράλληλα και ο δείκτης κάλυψης (coverage ratio) των NPEs, στοιχείο κρίσιμο εν όψει του stress test της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι οι συστημικές τράπεζες πρέπει να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο που ήδη διενεργείται στα  κόκκινα δάνεια (TAR).

Επόσης τον Ιανουάριο  πρέπει  να λάβουν  πρόσθετες προβλέψεις για όλα τα υφιστάμενα  δανειακά χαρτοφυλάκια (IFRS 9), καθώς και να εφαρμόσουν ένα αυστηρότερο μοντέλο για τον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού (TRIM).

Κερδισμένοι οι δανειολήπτες παρά τις ενστάσεις

Τα δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται σε funds, αφορούν κυρίως μικρά καταναλωτικά, χρέη από πιστωτικές κάρτες, υπεραναλήψεις μετρητών κτλ.

Η απόφαση των τραπεζών να πουλήσουν τα καταγγελμένα δάνεια στα ξένα funds, προτού καλέσουν τους δανειολήπτες για επαναδιαπραγμάτευση και ρύθμιση, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η έλλειψη του θεσμικού πλαισίου είναι που οδηγεί τις τράπεζες στην πώληση των δανείων στα funds και όχι στην επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες, καθώς δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου και πρέπει να «ελαφρύνουν» τους ισολογισμούς τους.

Παρά την κριτική που ασκείται στις τράπεζες, οι δανειολήπτες θα βγουν ωφελημένοι  από τη διαδικασία, καθώς θα τους δοθεί η δυνατότητα για μεγάλο «κούρεμα» των οφειλών.  Να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ισπανία, το «κούρεμα» έφτασε ακόμη και το 90%.

Σημειώνεται ότι η  Intrum εξαγόρασε από τη Eurobank κόκκινα δάνεια έναντι 0,03 ευρώ για κάθε 1 ευρώ δανείου, χωρίς όμως να προκύψει καμία ζημία για την τράπεζα, δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα αυτών (σ.σ. τα 620 εκατ. ευρώ) είχαν διαγραφεί και για το υπόλοιπο οι προβλέψεις έφθαναν το 100%.