ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τι “βλέπει” η Nomura για ΕΤΕ, Alpha, Πειραιώς, Eurobank

Trapezes ellhnikes

Σχεδόν αμετάβλητα αναμένει η Nomura ότι θα είναι τα περιθώρια για τις ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της επιπρόσθετης απομόχλευσης και της εποχικής επίδρασης του α΄ τριμήνου.

Όπως επισημαίνει σε νέα της ανάλυση με ημερομηνία 28 Μαΐου, σε επίπεδο κλάδου, το κόστος των καταθέσεων στο α΄ τρίμηνο του 2014 δεν βελτιώθηκε αρκετά όπως στα προηγούμενα τρίμηνα. «Ωστόσο, αναμένουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα βελτιώσουν περαιτέρω τα περιθώριά τους από το β΄ τρίμηνο του 2014. Αναμένουμε θετική επίδραση από τις ΑΜΚ και την αναμενόμενη περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους περισσότερο, σε σχέση με τις άλλες τράπεζες της Νότιας Ευρώπης στη διάρκεια του 2014. Συνολικά το κόστος καταθέσεων υποχώρησε 12 μονάδες βάσης σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο και 103 μονάδες βάσης έναντι του προηγουμένου έτους».

Σημειώνει δε πως οι περισσότερες ΑΜΚ ολοκληρώθηκαν στο β΄ τρίμηνο. Ωστόσο, οι pro-forma δείκτες κεφαλαίου βοήθησαν τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς ώστε να αποπληρώσουν τα κρατικά Cocos. «Περιμένουμε ότι οι Eurobank και Εθνική Τράπεζα δεν θα αποπληρώσουν το κράτος μέχρι να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των stress tests και της εξέτασης της ποιότητας των asset (AQR), λόγω των σχετικά χαμηλότερων κεφαλαιακών δεικτών».

Επίσης, η Nomura θεωρεί ότι τα NPLs θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2014. «Ωστόσο, αναμένουμε ότι οι εισροές θα βελτιωθούν στα επόμενα τρίμηνα. Εκτιμούμε ότι το κόστος ρίσκου θα παραμείνει υψηλό στο α΄ τρίμηνο του 2014, αλλά χαμηλότερα του επιπέδου του δ΄ τριμήνου 2013».

Τονίζει δε ότι η πίστωση του κλάδου για το α΄ τρίμηνο του 2014 και τα δάνεια υποχώρησαν 5% ετησίως και 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. «Δεν περιμένουμε αυτή η τάση να αλλάξει μέχρι το 2015. Οι καταθέσεις των καταναλωτών εμφάνισαν μια θετική τριμηνιαία τάση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8% σε τριμηνιαία βάση στο α΄ τρίμηνο του 2014».

Για το α΄ τρίμηνο του 2014, η Nomura αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους της Alpha Bank θα διαμορφωθούν στα 482 εκατ. ευρώ έναντι 317 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος αναμένονται ζημιές 177 εκατ. ευρώ έναντι των κερδών 2,870 δισ. ευρώ.

Για την Πειραιώς, αναμένει καθαρά έσοδα από τόκους 487 εκατ. ευρώ έναντι των 315 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ αναμένει καθαρές ζημιές 207 εκατ. ευρώ έναντι των καθαρών κερδών 3,615 δισ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2013.

Αναφορικά με την Εθνική Τράπεζα, αναμένει καθαρά έσοδα από τόκους στα 783 εκατ. ευρώ έναντι των 772 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, και καθαρά κέρδη 22 εκατ. ευρώ έναντι 28 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Για τη Eurobank αναμένονται καθαρά έσοδα από τόκους στα α΄ τρίμηνο του 2014 στα 398 εκατ. ευρώ έναντι των 277 εκατ. ευρώ, και καθαρές ζημιές 199 εκατ. ευρώ έναντι των καθαρών κερδών 378 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.