ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Κινδυνεύουν “γάμος” και “ισολογισμός”

Για τη Δευτέρα 25 του μηνός έχειπροσδιοριστεί η πρώτη συνάντηση Τραπεζιτών και ΟΤΟΕ για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας. Οι διοικήσεις των τραπεζών ξεκινάνε με πρόταση για μειώσεις μισθών τουλάχιστον κατά 15%.

Ο χρόνος πιέζει, καθώς αν δεν υπάρξει νέα σύμβαση εντός τριμήνου, οι αποδοχές από τις 15 Μαΐου θα περιοριστούν μονομερώς στο βασικό κλαδικό μισθό και στα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών συν τα ειδικά επιδόματα τα οποία καταβάλλονται από τις εν ισχύ επιχειρησιακές συμβάσεις κάθε τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται σταθερά τον μήνα Μάρτιο και έχει συνολικό κόστος της τάξης των 80 εκ.ευρώ για τις τράπεζες. θα αποτελέσει «χαρτί» που θα παίξουν και οι δύο πλευρές κατά τη διαπραγμάτευση. Σημειώνεται ότι η τρόικα έχι ζητήσει την κατάργησή του.