ΤΧΣ: Επιστρέφονται τα 10,9 δισ. ευρώ στον EFSF

Εντός της ημέρας θα επιστραφούν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας τα ομόλογα του EFSF ύψους 10,9 δισ. ευρώ που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα εν λόγω ομόλογα θα παραμείνουν διαθέσιμα έως τις 30 Ιουνίου 2015, αποκλειστικά όμως για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Εαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας (SSM) κρίνει πως κάποια από τις ελληνικές τράπεζες χρειάζεται κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ τότε θα απευθύνει αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τη χορήγηση αντίστοιχου ύψους ομολόγων.

Η επιστροφή των 10,9 δισ. ευρώ του EFSF μειώνει αντίστοιχα και το ύψος του ελληνικού χρέους.