ΤΧΣ: Στο Γενικό Συμβούλιο μπαίνουν Steven Franck και Χριστόφορος Στράτος

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, διορίζονται, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαδικασία επιλογής που ορίζει ο νόμος, οι κ.κ. Steven Franck και Χριστόφορος Στράτος σε θέσεις μη εκτελεστικών μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η θητεία τους λήγει στις 30 Ιουνίου του 2017.