Τέλη κυκλοφορίας: Μάλλον θα ανακοινωθεί μικρή παράταση αύριο

Η παράταση θα δοθεί, καθώς, πάνω από το 30% των ιδιοκτητών, δεν έχει καταβάλλλει τα τέλη.