Τέλος τα προνόμια για υπόδικους και προφυλακισμένους βουλευτές

Τι γίνεται με την βουλευτική αποζημίωση και τα προνόμια όσων κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις και ειδικότερα όταν προφυλακίζονται;

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που επιφέρει ρυθμίσεις στο ποινικό και σωφρονιστικό δίκαιο, έρχεται να δώσει μια απάντηση στο εύλογο ερώτημα που ανακύπτει δίχως ωστόσο να περιορίζεται στους προφυλακισμένους και υπόδικους βουλευτές της Χ.Α.

Σύμφωνα λοιπόν με την ρύθμιση αυτή οι βουλευτές που έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακουργήματα ή σειρά πλημμελημάτων, θα χάνουν προσωρινά τα προνόμια και τις ατέλειες που απολαμβάνουν (μεταξύ αυτών τηλεφωνική και ταχυδρομική ατέλεια, αυτοκίνητο, επιδόματα οργάνωσης γραφείου, εισιτήρια κλπ.), ενώ στις περιπτώσεις αμετάκλητης καταδίκης τους για τα αδικήματα αυτά θα στερούνται πλήρως τα προνόμια και τις ατέλειες.

Αναλυτικότερα,  όπως αναφέρει το vima.gr, σύμφωνα με σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης για το επίμαχο άρθρο 38 του νομοσχεδίου, η άσκηση του λειτουργήματος του βουλευτή συνδέεται με την παροχή ορισμένων προνομίων και ατελειών. Η τέλεση όμως από το βουλευτή των αναφερομένων στην προτεινόμενη διάταξη ατιμωτικών αξιόποινων πράξεων αναιρεί τη δικαιολογητική βάση των ανωτέρω παροχών και ως εκ τούτου, η αμετάκλητη παραπομπή του για οποιαδήποτε από τις ως άνω πράξεις δικαιολογεί την αναστολή χορήγησης των ατελειών και προνομίων αυτών, η δε αμετάκλητη καταδίκη του για τα ίδια εγκλήματα δικαιολογεί την οριστική αποστέρησή τους. Προβλέπεται εξάλλου ότι η τέλεση των ίδιων αξιόποινων πράξεων συνιστά κώλυμα διορισμού και άλλου άμεσου οργάνου της πολιτείας και ειδικότερα δικαστικού λειτουργού.

Το άρθρο 38 αναφέρει ειδικότερα ότι, η αμετάκλητη παραπομπή βουλευτή εν ενεργεία στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε κακούργημα και για τα πλημμελήματα της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, ψευδούς καταμήνυσης, απιστίας δικηγόρου, απιστίας περί την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, του εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών, επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή των συνδεόμενων αμέσως με τη βουλευτική ιδιότητα ατελειών και προνομίων. Ενώ η αμετάκλητη καταδίκη αυτού για τα ίδια εγκλήματα συνεπάγεται την οριστική στέρηση των ατελειών και προνομίων αυτών.