Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Διάθεση 200 εκατ. ευρώ για δημοτικά έργα

Τη διάθεση 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων, με 3,32% κυμαινόμενο και 5,26% σταθερό επιτόκιο για 25 χρόνια και ολοκλήρωση του έργου σε τρία έτη, ανακοίνωσε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Ο κ. Αντωνόπουλος παρουσίασε το πρόγραμμα συνεργασίας του ΤΠΔ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που αφορά ανταποδοτικά και αναπτυξιακά έργα στους τομείς των μεταφορών, των υποδομών, του οδικού δικτύου, των χώρων πρασίνου, των εγκαταστάσεων (εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού), της εξοικονόμησης ενέργειας, του οδοφωτισμού κ.α. Στο πρόγραμμα, σημείωσε, μπορούν να ενταχθούν και υπερχρεωμένοι δήμοι, εφόσον πρόκειται για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Τα έργα μπορούν να χρηματοδοτούνται στο 100% του προϋπολογισμού τους. Στην περίπτωση που πρόκειται για έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ θα φθάνει έως το 90% και το υπόλοιπο 10% θα αναλάβει το ΤΠΔ. Για έργα που δεν είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, η ΕΤΕπ θα αναλάβει το 50% της χρηματοδότησης και το ΤΠΔ το υπόλοιπο 50%.

Στο πρόγραμμα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για χρηματοδότηση των δήμων προκειμένου να εκπονήσουν τις μελέτες, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης ΠΕΤΑ.