Τα σενάρια της ΕΒΑ για τα stress tests βγάζουν “καθαρές” τις ελληνικές τράπεζες για το 2018

 

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) ανακοίνωσε  τις παραδοχές του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου για τα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Με μια πρώτη ματιά, αρνητικές εκπλήξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ελληνικές τράπεζες σε ανακεφαλαιοποίηση μέσα στο 2018, δεν υπάρχουν σε κανένα από τα σενάρια. Πιθανό πρόβλημα αργότερα, καθώς στο δυσμενές σενάριο γίνεται αναφορά για πτώση τιμών 17% στα ακίνητα στην τριετία 2018-2020, θέμα που θα επηρεάσει τον τρόπο που θα γίνουν οι αποτιμήσεις τους στα τεστ. Η πίεση στις τιμές των ακινήτων εξηγείται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, από την ενεργοποίηση των πλειστηριασμών και το μεγάλο απόθεμα που έχει συγκεντρωθεί.

“Με στόχο να ολοκληρωθεί το stress test πριν το τέλος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας, το χρονοδιάγραμμα (για τις ελληνικές τράπεζες) θα επιταχυνθεί και τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το Μάιο”, αναφέρει η ΕΚΤ. Οι ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες τράπεζες της ευρωζώνης αναμένονται στις 2 Νοεμβρίου.

Για τις ελληνικές τράπεζες, το δυσμενές σενάριο για το ΑΕΠ προβλέπει ύφεση 1,3% και 2,1% τη διετία 2018 – 2019 και ανάπτυξη μόλις 0,2% το 2020.

Για τις τιμές των ακινήτων, το δυσμενές σενάριο προβλέπει υποχώρηση τιμών από 7,3% έως 3,6% για τα οικιστικά ακίνητα την περίοδο 2018 – 2020 και 9,2% έως 2,2% για τα εμπορικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την EBA:

Για το ΑΕΠ, το βασικό σενάριο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, 2,5% και 2,4% το 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα. Το δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει συρρίκνωση 1,3% φέτος και 2,1% το 2019, προτού η οικονομία αναπτυχθεί κατά 0,2% το 2020.

ΑΕΠ

2018

2019

2020

Βασικό σενάριο

2,4%

2,5%

2,4%

Αρνητικό σενάριο

-1,3%

-2,1%

0,2%

Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 19,9% αυτό το έτος και θα συνεχίσει να υποχωρεί στο 18,3% το 2019 και 16,6% το 2020 στο βασικό σενάριο, ενώ στο δυσμενές σενάριο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 20,6% το 2018 για να υποχωρήσει στο 20% το 2019 και 19,1% το 2020.

ΑΝΕΡΓΙΑ

2018

2019

2020

Βασικό σενάριο

19,9%

18,3%

16,6%

Αρνητικό σενάριο

20,6%

20%

19,1%

Για τον πληθωρισμό, το βασικό σενάριο προβλέπει να διαμορφωθεί στο 0,9% αυτό το έτος, 1% και 1,1% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα, με το δυσμενές σενάριο να κάνει λόγο για μηδενικό πληθωρισμό το 2018, -1,1% το 2019 και -1,8% το 2020.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

2018

2019

2020

Βασικό σενάριο

0,9%

1%

1,1%

Αρνητικό σενάριο

0

-1,1%

-1,8%

Οι τιμές των αστικών ακινήτων αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,5% το 2018 και να αυξηθούν κατά 0,5% το 2019 και 1% το 2020 στο βασικό σενάριο. Στο δυσμενές προβλέπεται βουτιά 7,3% για το 2018, 6,7% για το 2019 και 3,6% για το 2020.

Για τις τιμές των εμπορικών ακινήτων το βασικό σενάριο προβλέπει ετήσια αύξηση 0,3% κάθε έτος, ενώ το δυσμενές προβλέπει βουτιά 9,2% το 2018, 6,1% το 2019 και 2,2% το 2020.

ΤΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2018

2019

2020

Βασικό σενάριο

-0,5%

+0,5%

+1%

Αρνητικό σενάριο

-7,3%

-6,7%

-3,6%

ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Βασικό σενάριο

+0,3%

+0,3%

+0,3%

Αρνητικό σενάριο

-9,2%

-6,1%

-2,2%

Για την κατανάλωση,  το βασικό σενάριο του stress test προβλέπει αύξηση 0,9% το 2018, 1% το 2019 και 1,1% το 2020. Στο δυσμενές σενάριο προβλέπεται μηδενική κατανάλωση το 2018 και συρρίκνωση 1,1% και 1,8% το 2018 και 2019.

Για την πορεία των τιμών των μετοχών, ως βασικό εκλαμβάνεται το σενάριο να παραμείνουν ως έχουν. Στη βάση αυτού, το δυσμενές σενάριο προβλέπει υποχώρηση 30,9% το 2018, 28,2% το 2019 και 22,2% το 2020.

Για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού και ξεκινώντας με αφετηρία επιτόκιο 6,1% για το 2017, το βασικό σενάριο του stress test προβλέπει επιτόκιο 5,5% το 2018, 5,7% το 2019 και 6% το 2020 και το δυσμενές 6,8%, 7,1% και 7,2% αντίστοιχα.

EBA: Το βασικό και το δυσμενές σενάριο

EBA: Οι υποθέσεις για τα επιτόκια

Οι παραδοχές EBA για το stress test των ελληνικών τραπεζών

 

Morgan Stanley: Δεν θα χρειαστούν νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες