Τηλέτυπος: Δε θα διανείμει μέρισμα για το 2014

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ανακοινώνει η Τηλέτυπος τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2014, ενώ το ΔΣ θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος στην γενική συνέλευση της 30ης Απριλίου.

Αναλυτικά, το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

– Ανακοίνωση και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2014: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

– Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Πέμπτη 30 Απριλίου 2014

– Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .